PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL EURO MINI STORAGE ROMANIA SRL

 • Identificarea operatorului

EURO MINI STORAGE ROMANIA SRL (denumita in continuare EMS), persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Bd. Thoedor Pallady nr. 42J, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/3844/2007, avand CUI 21194805, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale, fiind operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPDCP sub nr. 0015996.

Prezenta nota de informare se completeaza cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul EMS si cu dispozitiile legale in vigoare.

Prezenta nota de informare poate fi revizuita de EMS, la anumite intervale de timp, insa nu va crea conditii mai putin favorabile clientilor, din punct de vedere al prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal. Clientii vor fi anuntati in mod corespunzator, daca apar astfel de modificari.

 • Scopul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal:

EMS colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza datele dvs. cu caracter personal, in scopul:

 • prestarii serviciilor de inchiriere spatii depozitare din incinta complexului EMS, stabilire sedii sociale si/sau secundare, conform obiectului de activitate al societatii;
 • activitatii de marketing direct;
 • asigurarii securitatii bunurilor si persoanelor, in incinta complexului EMS;
 • supravegherii regulilor de acces si de utilizare a spatiilor de depozitare in incinta complexului EMS.
 • Datele cu caracter personal prelucrate

EMS colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, sexul, informatii privind permisul de conducere al clientilor (numar, autoritate emitenta, perioada de valabilitate), precum si informatii privind autovehiculul utilizat de clienti (tip, numar inmatriculare), pentru clientii care au acces in incinta EMS cu autovehiculul, imaginea, vocea.

 • Caracterul furnizarii datelor

Obligatoriu: In ceea ce priveste datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate (de ex. nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, sexul, informatii privind permisul de conducere si privind autovehiculul utilizat), precum si cele preluate si prelucrate in vederea monitorizarii accesului persoanelor si securitatii acestora, precum si a spatiilor si bunurilor operatorului (de ex: imaginea, vocea.), furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinand imposibilitatea acordarii serviciilor oferite de societate.

Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către EMS. Mai exact, în momentul în care EMS primeşte cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări, EMS este îndreptăţita să înceteze a mai presta serviciul.

Facultativ: In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in scop de reclama/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectand, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate de subscrisa.

 • Destinatarul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi utilizate in principal de EMS, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

 • Imputernicitului operatorului, societatea EURO MINI STORAGE MANAGEMENT SRL, J40/20658/2007, CUI 22679868;
 • Autoritatilor competente – in scopul indeplinirii unor obligatii legale;
 • Unor terti contractati de EMS – in scopul indeplinirii intereselor legitime ale operatorului;
 • Societatilor de paza si protectie cu care EMS are semnate contracte de prestari servicii de paza si protectie in incinta complexului EMS;
 • Altor entitati din grupul EMS („Grupul EMS”, respectiv Euroministorage Investments [Cyprus] Limited, o societate organizata potrivit legilor din Cipru, avand sediul inregistrat la Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th etaj 10, Agioi Omologites, PC 1082, Nicosia, Cipru, si societatile controlate de aceasta, incluzand Euro Mini Storage Management SRL), care vor avea dreptul sa prelucreze Datele Personale ale clientului, in scopul realizarii de activitati de marketing direct, respectiv sa trimita acestuia oferte comerciale si materiale informative in legatura cu produsele si serviciile acestor societati.
 • Perioada pastrarii datelor

Datele dvs prelucrate de EMS, in vederea prestarii serviciilor furnizate, vor fi pastrate in intervalul de timp in care dvs. veti beneficia de serviciile furnizate de operator, precum si o perioada de timp rezonabila de arhivare a acestora, conform dispozitiilor legale in vigoare.

In ceea ce priveste imaginile video preluate, acestea sunt pastrate de EMS pe o perioada de maxim 30 de zile de la data preluarii.

Referitor la datele privind accesul clientilor in unitatile inchiriate si/sau in incinta complexului EMS, acestea sunt pastrate pe o perioada de maxim 24 luni.

 • Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

EMS ia toate masurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate.

In ciuda acestor precautii, EMS nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele dvs. cu caracter personal.

 • Drepturi

Conform dispozitiilor legale in vigoare, EMS va pune in vedere faptul ca, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a obtine, de la EMS, o confirmare ca prelucreaza datele dvs. cu caracter personal si dreptul de acces la acestea;
 • Dreptul de a solicita rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate (dreptul la rectificare);
 • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, in scop publicitar;
 • Dreptul de a depune plangere la ANSPDCP;
 • Dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de EMS, sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).
 • Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisa prin corespondenta electronica, la adresa de email: contact@euroministorage.com, fie prin posta, la sediul social al societatii, mai sus mentionat.

EMS se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clientii se pot adresa ANSPDCP, in cazul in care, in termenul mai sus indicat, EMS nu a raspuns solicitarii clientului, privind incalcarea drepturilor mai sus rubricate.

 • Transferul in strainatate al datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale, colectate, prelucrate si arhivate de EMS, vor fi transferate in strainatate, decat in masura in care ati fost de acord cu desfasurarea activitatii de marketing direct, caz in care, asa cum mai sus am mentionat, oricare dintre societatile ce fac parte din Grupul EMS, poate prelucra datele dvs cu caracter personal, furnizate catre EMS.

Pentru orice alte informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, ramanem la dispozitia dvs., la datele de contact mai sus mentionate.

S.C. EURO MINI STORAGE ROMANIA S.R.L.