EURO MINI STORAGE KFT. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ   Az Euro Mini Storage Hungária Kft. egy magyar jog alapján létrejött és magyar jog alapján működő gazdasági társaság. Elkötelezettek vagyunk az ügyfeleinket érintő személyes adatok bizalmassága és biztonsága iránt, és szeretnénk, hogy az adatkezelésünk átlátható legyen. Az adatkezelési tevékenységünk a mindenkor hatályos jogszabályoknak – elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR), az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotörvény), továbbá más, adatvédelemmel kapcsolatos alkalmazandó jogszabályoknak – való megfeleléssel történik. Társaságunk a weblapunkon megadott bármely személyes adat vonatkozásában adatkezelőnek tekintendő. Elérhetőségeinket a 6. Pont alatt találja, továbbá elérhetőek vagyunk a következő e-mail címen is: . Jelen adatvédelmi tájékoztatóban bemutatásra kerül társaságunk személyes adatok kezelésére vonatkozó elvei, a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlata, a szervezeti és technikai intézkedések, amelyeket a személyes adatok védelme érdekében vezettünk be, továbbá az érintettek tájékoztatása az általuk gyakorolható jogokról és a joggyakorlás módjáról.

  1. AZ ADATKEZELŐ

Euro Mini Storage Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: H-1097 Budapest, Gyáli út 50. adószám.: 13717658-2-43 e-mail cím: telefonszám: +36 1 333 8888

  1. AZ ÁLTALUNK KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Önnek nem kötelező személyes adatok megadása a weblapunkon keresztül. Amennyiben azonban úgy gondolja, dönthet úgy, hogy megadja személyes adatait a weblapunkon található különböző helyein, többek között, szolgáltatásainkkal kapcsolatos árajánlat kérésére, velünk való kapcsolatba lépésre, hírlevél kérésére, stb. céljából. Emellett információtechnikai adatokat is kezelünk az Ön IP címéről, operációs rendszeréről és webböngészőjéről, amelyről fellép weboldalunkra. További tájékoztatásért kérjük, tekintse meg a lenti, cookie-król szóló 3. Pontot. Személyes adatait olyan esetekben is kezeljük, ha Ön e-mailben, levélben, vagy pedig telefonon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot. Ezen kívül társaságunk fizikai adatok esetében is adatkezelő, az Ön az irodáinkban vagy pedig az egyéb telephelyeinket történő látogatása kapcsán. Kezelünk továbbá személyes és kapcsolattartási adatokat is, amelyek elengedhetetlenek az ügyfeleinkkel való szerződéskötéshez, a szolgáltatásaink nyújtásához, és a különböző jogszabályoknak és egyéb szabályozásoknak való megfeleléshez. Az ilyen adat lehet (és a nyújtott szolgáltatás függvényében változhat) név, lakcím, telefonszám, születési idő, és egyéb adat, a szolgáltatási preferenciákhoz kapcsolódóan. A szolgáltatásnyújtásunkhoz kapcsolódóan kezelhetjük fizetési és pénzügyi adatait, mint a bankszámlaszám és egyéb olyan adat, amely fizetések teljesítéséhez és visszaélések elkerüléséhez szükséges.

  1. COOKIE-K

A cookie-k adatokat tárolnak a felhasználó és a webkiszolgáló kapcsolatáról. A cookie-k hozzájárulnak a funkcionalitáshoz, hatékonysághoz, hibák felismeréséhez, a látogatók számának követéséhez, továbbá segítik a felhasználói élmény növelését, amely az adatkezelés célja is. A cookie-k nem tárolnak adatot Önről vagy a merevlemezén tárolt adatokról, és nem károsítják a számítógépét vagy a számítógépén tárolt és elérhető fájljait. Ön nem kötelezhető a cookie-k elfogadására, és emellett módosíthatja böngészője beállításait úgy, hogy az ne engedélyezze a cookie-kat.

  1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, ÉS ADATBIZTONSÁG

Az Ön által megadott adatok esetenként továbbításra kerülhetnek szolgáltatást nyújtó harmadik felekkel, amennyiben az ilyen harmadik felek az operatív működésünkhez, szolgáltatásaink és szerződéseink teljesítéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatást nyújtanak részünkre. Megfelelő lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az összes ilyen entitás a továbbított adatokat bizalmasan és biztonságosan dolgozza fel, és kizárólag az olyan korlátozott célból dolgozza fel, amelyet meghatároztunk, és amelyről tájékoztattuk. Társaságunk megfelelő biztonsági intézkedésekkel rendelkezik annak érdekében, hogy megelőzze a véletlenszerű adatvesztést, jogosulatlan hozzáférést, használatot, módosítást, vagy nyilvánosságra hozatalt. Minden munkavállaló, akinek hozzáférése van az Ön személyes adataihoz, köteles tiszteletben tartani az Ön adatainak bizalmas jellegét.

  1. ÉRINTETTEK JOGAI

Társaságunktól, mint adatkezelőtől tájékoztatást kérhet az általunk kezelt adataival kapcsolatban, valamint az adatkezelésünkkel kapcsolatban. Ezen jogosultságnak vannak bizonyos korlátai, ami alapján a hozzáférés megtagadható, amennyiben például az adatoknak az Ön rendelkezésére bocsátása más személy személyes adatának a nyilvánosságra hozatalával járna, vagy, amennyiben jogilag tilos az ilyen adatok megosztása. Kérheti az adatainak a kijavítását, korlátozását, vagy törlését, amely kapcsán arra ösztönözzük, hogy a 6. Pontban található elérhetőségeinkre küldjék kérelmeiket. Tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, és kérheti társaságunktól, hogy blokkolja, törölje, vagy korlátozza a személyes adatait. Az adatainak hordozhatóságához is joga van, kérheti, hogy az adatait bocsátsuk az Ön, vagy egy másik adatkezelő rendelkezésére, egy általánosan használt, gépileg olvasható formátumban. Továbbá, töröltetheti személyes adatait, hogy ha már az adatkezelési cél megszűnt és akkor, ha a személyes adatait jogellenesen kezelték. Ha az Ön, mint érintett, jogait megsértették, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy pedig bírósági úton érvényesítheti igényét.

  1. ELÉRHETŐSÉG

Amennyiben jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban bármely kérdése van, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az címen, vagy küldjön levelet a 1097 Budapest, Gyáli út 50. címre. Ha jelenleg olyan marketing anyagokat küldünk az Ön részére, amelyet nem szeretne a jövőben megkapni, akkor, kérem, jelezze az címen.